Category Archives: Port-au-Prince – Haiti

Haiti 2010 – Day 8 – Toured damaged Port-au-Prince – 3-2-10

Haiti 2010 – Day 8 – Toured damaged Port-au-Prince – 3-2-10 (267 Photos)

Posted in Haiti, Haiti 2010 - Day 8 - Toured damaged Port-au-Prince - 3-2-10, Port-au-Prince - Haiti | Leave a comment